En
ارائه تسهیلات ویژه به مشارکت کنندگان پاویون ج.ا.ایران
شنبه,1401/8/18

پاویون ج.ا.ایران در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی بهداشت ودرمان، مهندسی پزشکی و داروسازی مسکو (هفته سلامت روسیه) با حمایت سازمان ها و ارائه تسهیلات ویژه در تاریخ 14-18 آذر ماه 1401 در محل نمایشگاه بین المللی مرکزی مسکو برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آوای موفق ایرانیان، درخصوص مشارکت تولید کنندگان در پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه هفته سلامت روسیه تمهیداتی اندیشیده شده و تسهیلات و مشوق های ویژه از طریق سازمان های مختلف برای ثبت نام کنندگان در نظر گرفته شده است که شامل موارد زیر می باشد.

پارک فناوری پردیس

صندوق نوآوری و شکوفایی

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران