En

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ،دندانپزشکی ، داروئی و آزمایشگاهی ( ایران هلث)

  • ۳ خرداد ۱۴۰۱

  • ۶ خرداد ۱۴۰۱

  • 10الی 18

  • نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ،دندانپزشکی ، داروئی و آزمایشگاهی ( ایران هلث)

  • سالن 6

  • متر مربع

  • 0

 نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ،دندانپزشکی ، داروئی و آزمایشگاهی  ( ایران هلث)

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ،دندانپزشکی ، داروئی و آزمایشگاهی ( ایران هلث)

تاریخ:۳ خردادتا۶ خرداد۱۴۰۱

گاه شمار نمایشگاه نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ،دندانپزشکی ، داروئی و آزمایشگاهی ( ایران هلث)

اهداف نمایشگاه

لیست مشارکت کنندگان

حامیان مالی

با حمایت و همکاری

نمایشگاه های مرتبط

  • نظر خود را بنویسید...

اخبار مرتبط

محل برگزاری نمایشگاه