En
IRAN GEO SHOW 2022

IRAN GEO SHOW 2022

برگزار کننده : آوای موفق ایرانیان

IRAN GEO SHOW 2022

4 ماه بعد
نوزدهم اردیبهشت هزاروچهارصد ویک
IRAN GEO SHOW 2022
دومین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو

دومین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو

برگزار کننده : آوای موفق ایرانیان

دومین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو

4 ماه بعد
نوزدهم اردیبهشت هزاروچهارصد ویک
دومین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو
پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت شیشه، بلور، کریستال، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته

پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت شیشه، بلور، کریستال، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته

برگزار کننده : آوای موفق ایرانیان

پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت شیشه، بلور، کریستال، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته

یک ماه بعد
هشتم اسفند هزاروچهارصد
پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت شیشه، بلور، کریستال، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته
نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های جهادی كشور 1400

نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های جهادی كشور 1400

برگزار کننده : آوای موفق ایرانیان

نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های جهادی كشور 1400

یک ماه بعد
پنجم آبان هزاروچهارصد
نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های جهادی كشور 1400
پنجمین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر 1400

پنجمین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر 1400

برگزار کننده : آوای موفق ایرانیان

پنجمین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر 1400

یک ماه بعد
یازدهم مرداد هزاروچهارصد
پنجمین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر 1400
 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته 1400

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته 1400

برگزار کننده : آوای موفق ایرانیان

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته 1400

یک ماه بعد
دهم مرداد هزاروچهارصد
 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته 1400
 نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ،دندانپزشکی ، داروئی و آزمایشگاهی  ( ایران هلث)

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ،دندانپزشکی ، داروئی و آزمایشگاهی ( ایران هلث)

برگزار کننده : آوای موفق ایرانیان

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ،دندانپزشکی ، داروئی و آزمایشگاهی ( ایران هلث)

4 روز بعد
بیست و ششم تیر هزاروچهارصد
 نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ،دندانپزشکی ، داروئی و آزمایشگاهی  ( ایران هلث)
چهارمین نمایشگاه صنعت شیشه 1400

چهارمین نمایشگاه صنعت شیشه 1400

برگزار کننده : آوای موفق ایرانیان

چهارمین نمایشگاه صنعت شیشه 1400

یک ماه بعد
بیست و سوم تیر هزاروچهارصد
چهارمین نمایشگاه صنعت شیشه 1400