En
تاریخ جدید برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو
بیست و چهارم آبان هزاروچهارصد

صنعت جغرافیایی ایران

تاریخ جدید برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو

تاریخ برگزاری 30 دی ماه الی 3 بهمن ماه 1400

برگزاری نمایشگاه ایران ژئو برای رسیدن به اهدافی بزرگ
ششم آبان هزاروچهارصد

صنعت جغرافیایی ایران

برگزاری نمایشگاه ایران ژئو برای رسیدن به اهدافی بزرگ

ابراهیمیان گفت : بیش از 80 درصد اطلاعات ، مکان محور هستند ، بنابراین 80 درصد فعالیت ها در جامعه و همچنین دستگاه ها نیازمند به فعالیت ها و اطلاعات مکان محور و در نتیجه ژئوماتیک هستند.

نمایشگاه بین المللی ایران ژئو
ششم آبان هزاروچهارصد

صنعت جغرافیایی ایران

نمایشگاه بین المللی ایران ژئو

سعادت سرشت اظهار داشت : به عقیده من گسستگی کاربران و متخصصان از یکدیگر ، بزرگترین ضعفی است که امروزه در حوزه مهندسی نقشه برداری و علوم مکانی وجود دارد.

نمایشگاه ایران ژئو آوردگاهی وسیع برای حوزه ژئوماتیک کشور
سوم آبان هزاروچهارصد

صنعت جغرافیایی ایران

نمایشگاه ایران ژئو آوردگاهی وسیع برای حوزه ژئوماتیک کشور

امیر فخری گفت : طبق برآوردی که سال 2018 صورت گرفت بازار صنعت ژئوماتیک در دنیا حدود 440 میلیارد دلار تخمین زده شده است

منتظر نمایشگاه بزرگ ایران ژئو باشید
بیست و هشتم شهریور هزاروچهارصد

صنعت جغرافیایی ایران

منتظر نمایشگاه بزرگ ایران ژئو باشید

شرکت نمایشگاهی آوای موفق قرار است از 25 تا 28 آبان ماه اولین نمایشگاه بین المللی ابران ژئو با عنوان تجاری IRAN GEO در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار کند

 رشد سریع صنعت فضایی تجاری چین
نوزدهم تیر هزاروچهارصد

صنعت جغرافیایی ایران

رشد سریع صنعت فضایی تجاری چین

گزارش های نهادهای ایالات متحده حاکی از رشد سریع صنعت فضایی تجاری چین طی سال های اخیر است.