En

چرا باید در عراق سرمایه گذاری کرد؟

 

اهمیت کشورعراق به دلیل در دسترس داشتن منابع طبیعی مانند نفت، گاز،زمین،منابع انسانی و همچنین وسعت بازارو موقعیت جغرافیایی است که باعث جذب سرمایه و سرمایه گذاری،تولید،واردات و صادرات می شود. همه اینها نشان دهنده عوامل جذب متنوعی است که منعکس کننده تنهوع فرصت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی است.با توجه به تحولاتی که اقتصاد عراق شاهد آن بوده سرمایه گذاری خارجی مورد توجه قرار گرفته است.

 

نزدیکی به مرز ایران، بیشترین مرز زمینی مشترک درمیان همسایگان عراق

وجود گذرگاه های مرزی متعدد حمل‌و نقل آسان به سبب نزدیکی مرزهای دو کشور

بازار مناسب جهت مصرف کالاهای ساخت ایران با جمعیت 39 میلیون نفری عراق

وجود مصرف‌کننده زیاد در عراق در مقابل تولیدات کم این کشور

علاقه بیشتر مردم عراق به خرید کالاهای ایرانی با کیفیت

مشوق های سرمایه گذاری قوی، معافیت های مالیاتی

فراهم بودن نیروی کار آموزش دیده، جمعیت بسیار جوان و انبوهی از نیازهای مصرفی

وجود تفاهم‌نامه‌های تجاری مختلف میان دو کشور